top of page
Search
  • Writer's pictureMOORE

22.02.2022

NUMEROLOGI 22.02.2022


22.02.2022 skaper en åpen energiportal som resonerer med tallet 3, ved at 2+2+0+2+2+0+2+2= 12 og 1+2= 3.

Tallet 2 resonerer med det indre barnet, følsomhet, og sensitivitet. Det fineste av oss. Den som holder den dypeste skaperkraften her på jorden. Den som trenger beskyttelse.

Tallet 3 holder resonanser til hellig treenighet mellom kropp, sjel og universell kjærlighet. Mor, far og barn. Feminin, maskulin og kjærligheten. Mennesket, sjelen og Gud. Det er punktet av 3 som kan skape nye virkeligheter sammen, ved at hver del holder et helt essensielt energipunkt som kan skape nye veier og nye virkeligheter.


Det tredje symboliserer det nye, det kreative. Det andre symboliserer sensitiviteten som tillater det nye, følelsene. Det første symboliserer den rene visjonen. Alle må være ivaretatt igjennom å se at alle tre kvalitetene er like viktige i en skapelsesprosess, og at det er balansen mellom dem som vil være det som åpner portalen. Tallet 3 er et veldig komplekst tall som handler om hvordan å skape.

ENERGIPORTAL AV HELLIG GEOMETRI & TREENIGHET

Denne energiportalen åpner seg som en trekant, med ett topp-punkt, og to bunn-punkter i oss. Den starter i solarplexus hvor den ekspanderer helt opp med topp-punktet i kronen, som ligger rett over hodet. De to bunnpunktene vil gå helt ned i hver sin fot. Hvor hvert punkt forenes i solarplexus

Dette er en grunnstilling til merkaba, som er lyskroppen vår, som forener motstridende krefter i oss, til en enhet. I vår merkaba har vi alle kunnskapen til at det er igjennom balanse vi høyner våre vibrasjoner og frekvenser. Uten balanse vil vi alltid falle, og med våre indre kamper vil vi aldri komme på neste nivå før vi er mer forent. Det er igjennom indre helhet at vi går opp nivåer. Det å bli enig med seg selv, med hele seg selv, og igjennom indre dialoger oppleve større forståelser og dypere fred. Dette er ikke lett i et liv hvor det alltid finnes en motkraft til alt vi er som vil prøve å rive oss ut av oss selv hver gang vi virkelig mestrer noe. Dette er derfor vi må gjøre det igjen og igjen til vi har blitt så trygge på vår indre sannhet at vi stoler på oss selv og hva vi er. Dette vet lystempelet som omgir oss, som er vårt høyeste selv, vår stjerne. Derfor vil det å skape sterkere kontakt til denne delen av oss selv hjelpe oss igjennom det vi skal igjennom. Møte det vi må møte, for drive våre visjoner og drømmer igjennom.

Å stå oppreist og visualisere dette, vil åpne portalen helt. Å visualisere at du er denne treenigheten. I dette feltet, åpner du for medskapelse igjennom personlig kraft, indre autoritet, utvidelse av bevisstheter, kjærlighet og klarhet, i deg selv, for deg selv. Dette skaper en sterk energi for kreativitet og dypere kontakt med vår orginale natur. Igjennom dette vil det å manifestere en ny virkelighet for seg selv være støttet av treenighets resonanser som går igjennom vårt univers, som en strøm eller bølge av en påminnelser av vårt potensiale. Det vil alltid kreve tålmodighet å drive en ny visjon helt igjennom, og mange prøvelser vil komme. Dette er fordi det er alltid en motkraft til en kraft. Dette er en evighets dans, mennesket vil på et punkt måtte forstå.

Denne portalen er i en energimessig resonans til å ikke slippe målet av syne, selv om vi ikke kan se veien dit. Det er en forhøyet energi i den vibrasjonelle virkeligheten som forteller oss at alt er mulig, gjennom våre dypeste medskapelsesevner, når vår sjel, vår kropp, og universet er ett, igjennom kjærlighet, fordi kjærlighet er bindemiddelet.

I denne portalen er det 3 punkter. 3 fokus som skal forbindestil 1.

I. Den ene er det høyeste selvet, som holder visjonen, i en personlig kraft og klarhet, som din egen stjerne på himmelen.

II. Den andre er det indre barnet, som holder kreativiteten og sensitiviteten her nede på jorden.

III. Den tredje er kroppen vår som holder oss samlet her, med alle våre skjebner, liv, erfaringer og manifestasjoner, i ett, her og nå. Sammen holder de potensialet for personlig frihet på et helt nytt nivå, i himmelen og på jorden.

Jeg ønsker å lage tre forskjellige meditasjoner for hvert punkt, som holder 3 forskjellige fokus, slik kan at du selv kan kjenne hvor du er i det om du har lyst til å prøve en eller alle sammen, ved å kjenne hva i deg trenger deg mest nå. Er det din sjels høyeste visjon, er det ditt indre barn, er det din kropp. Å starte med å ha fokus, på ett og ett av disse punktene, for så å forene dem i ett lys, i en merkaba grunnstillings meditasjon, vil være kraftfullt og healende. Dette er fordi jo sterkere vi står i indre enhet, jo større påvirkningskraft har vi, både i våre liv og i selvet. I dette energiarbeidet vil det å ha krystaller nær oss være støttende energier.

VISUALISERINGS MEDITASJON 1.


▪ Høyeste selvs energi & visjon.

▪ Element luft & Ild.

▪ Varighet 3-33 minutter.

Bergkrystall, klar kvarts, er fin for å styrke merkaba energien i mennesket. Lyskroppen vår. Den har en helt klar energi. Klar kvarts er oppklarende og transformerer negative og tunge energier raskt, og er fin i all energi arbeid.

I. Sitt i en lotus-stillig, legg en bergkrystall mellom hendene og lukk øynene. Pust rolig.

II. Kjenn bergkrystallen mellom hendene, og sitt med denne energien hvor du ser for deg, at du på et punkt sitter inne i en slik krystall, hvor ren krystall energi er det eneste som omgir deg, og beskytter deg, ditt lys.

III. Mens du sitter slik inne i krystallen, kjenn at det forsterker alt du er, i det høyeste lys mulig for deg tilå se deg selv igjennom. Slik manifesterer du en ny mulighet for deg selv, igjennom at du selv ser eller føler noe større i lyset av deg selv, som er deg. Her vil alt som ikke resonerer med ditt høyeste selv forsvinne litt, og du vil komme litt mer frem for deg selv, der polaritetene havner mer i bakgrunnen.

IV. La det forbli et lys og en følelse som tar bolig i deg, om du ikke ser visuelle bilder. Slik er vi mennesker veldig forskjellig, derfor er det ikke et ferdig gitt resultat av hva du vil oppleve eller oppnå. Du skaper deg selv igjennom å bli kjent med din natur og lære av den. Vit at du er akkurat slik du var ment, i et punkt i deg selv, og igjennom denne øvelsen kan du forsterke det bildet av deg selv, og den følelsen. Denne øvelsen kan vare alt fra 3 minutter til en halv time ut i fra ditt behov og indre følelse.

VISUALISERINGS MEDITASJON 2.

▪ Det indre barnet, og alle dens behov.

▪ Element vann & jord.

▪ Varighet 3-33 minutter.

Vårt indre barn er den delen av oss med alle våre følelsesmessige opplevelser og behov. Vårt indre barn trenger å kjenne tilhørighet, trygghet og ivaretagelse på mange nivå. Det er den delen av oss som kan føle hele verden og kanskje ikke klarer forstå hva som er verden der ute, og hva som er oss selv her inne. Derfor trenger denne delen av oss beskyttelse. Det er normalt at i vårt forsøk på å beskytte vårt indre barn, kan vi stenge helt av, og bli helt isolert inni oss selv, hvor vi mister følelsen av tilhørighet med verden, og i det oppleve at vi er helt alene inni oss selv. Noen isolerer seg selv, vekk fra seg selv i dette forsøket, hvor vi mister kontakt med våre innerste og mest sårbare følelser. I dette kan det bli vanskelig føle denne medskapende følelsen av at alt henger sammen, og at vi aldri er helt alene. I denne ensomheten og sorgen over å være i en separert tilstand trenger vi healing av vårt indre barn. Igjennom denne healingen kan vi igjen få kontakt med verden og oss selv på en mer helhetlig måte hvor vi kjenner en større fred og en naturlig tillit til livet.

En fin krystall å ha i hendene for denne øvelsen vil være regnbue fluoritt. Denne krystallen svarer til hjertet og det indre barnets kreativitet, samtidig som det klarner synet og intuisjonen. Dette skaper en forbindelse som gir en indre følelse av tillit til det vi ikke kan se, men føle. I dette har den også en lett jordene energi, som resonerer med et barnesinns forbindelse med jorden, letthet. Den har en vibrasjon med tallet 2, som er det indre barnets frekvens. Den forbinder kroppen og følelsene sterkere sammen, i forståelsen av at det er det som vil skape denne lettheten og uskylden bare et barn kan føle.

I. Hent et varmt teppe å ta rundt deg. Sitt i lotus-stilling. Kjenn at du er ivaretatt akkurat i dette øyeblikket, og tatt imot av deg selv.

II. Se for deg en lys blå energi-ball som vokser frem i magen og forenes med en grønn energi-ball som sitter i brystet. Disse to energiene av lys blå, og lys grønn forenes i en liten jordklode, som er deg selv.

III. Se for deg at du binder denne jordkloden i et lysende bånd hvor du strekker det lysende båndet så langt opp som du klarer se for deg, hvor høyt der oppe, er det noen som tar imot enden av det båndet. Ser du at den vinker og smiler til deg?

IV. Sitt med følelsene som kommer til deg, og kjenn at du er ikke alene. Dette vet det indre barnet vårt helt naturlig, når det har det bra, og ikke har opplevd så mye vondt. Så å minne oss selv på denne delen av virkeligheten vil væremed å heale det indre barnet.

VISUALISERINGS MEDITASJON 3.

▪ Vår fysiske kropp.

▪ Element jord

▪ Varighet 3-33 minutter.

Vår fysiske kropp er den som holder helheten av alt vi er og alt vi er en del av. Den holder informasjonen fra alle erfaringene av alle gjennomlevde liv. Kroppen vår trenger derfor mye støtte for å fortsette fortelle sine historier og sine opplevelser sammen med det indre barnet innerst inne i oss og vårt høyeste selv høyest oppe i vår sjel.

I denne meditasjonen er alle krystaller som er rensende og støttende fine krystaller å bruke.

3 krystaller plukket ut som denne meditasjonen er ametyst, tigerøye og apachetåre, som på hver sin måte har sterke støttende energier.

Ametyst skaper rensende frekvenser til kroppen vår og kan sette i gang fine prosesser for oss, til å fortelle våre historier og gi slipp på det når tiden er inne. Ametyst er også en krystall som forteller oss noe om selvverd, forbi våre menneskelige feil og mangler. Denne energien skaper en energi som roer ned frykt og opplevelsen av å være blokkert. Den lindrer fysisk og psykisk smerte, samtidig som den gir beskyttelse, igjennom grenser for det som skaper ubalanser i oss, slik at den er fin å beskytte det indre barnet med, ved at kroppen er beskyttet.

Tigerøye er en sten som resonerer med personlig kraft, solen og solarplexus. Den handler om å finne sin indre autoritet og igjennom det kjempe for seg selv. Denne stenen hjelper oss kjenne vårt potensiale i kroppen vår og vår indre styrke. Dette er også en beskyttelses sten gjennom å kjenne på at det finnes grenser for hva du ønsker være en del av og ikke. Den skaper og en resonans til dyp tålmodighet i reisen å våkne opp til vår dypeste kraft. Tigerøye resonerer med det å vite at det finnes ingen annen måte å reise seg høyere enn å møte vår motkraftigjen og igjen, og i det oppfordrer den oss til å vente til vi er klare til å møte det, slik at vi kan oppleve personlig suksess.

Apachetåre er stenen som hjelper kroppen å gråte. Den hjelper oss å gi slipp på det som holder oss tilbake ved å kjenne på hva det er, for så å la det renne igjennom istedenfor å bli stående å sloss mot det å gi slipp på det fordi vi er redde for å føle. Når det allerede er erfart, må vi legge ned sverdet å føle. Om ikke vil den krigen bli en del av oss, og ta fra oss det den tok fra oss, igjen og igjen, til vi gir slipp. Dette hjelper oss bli mer fleksible ved å kjenne at vi tåler oss selv.

Å legge disse tre stenene sammen vil skape energimessigefrekvenser til å gå videre, hvor vi tar med oss kroppen, til neste nivå.

I. Legg disse tre krystallene sammen, i hendene eller rundt deg i en trekant.

II. Lukk øyene og se for deg en tiger som står forran deg og ser deg dypt inn i øynene. Kjenn at den er din venn. Kjenn dens varme og pust. Hør lyden dens som en dyp murrende tone. Den vil si deg noe, la den fortelle deg det, om det er igjennom ord eller en følelse.

III. Sitt med denne tigeren, og la den være sammen med deg til du kjenner at kroppen din har fått den støtten den trenger for å klare å bli litt lettere, litt tryggere og kan gå litt videre.

I denne øvelsen er ideen å kjenne en støttende kraft, her på jorden, fra et vesen som forstår kroppens virkelighet, og igjennom sin energimessige tilstedeværelse, kan vise oss hvordan vi kan vise vår kropp, veien, sammen med vår sjels visjoner og drømmer. Og kjenne at vi kan stole på oss selv.

MERKABA GRUNNSTILLINGS MEDITASJON

▪ Indre flamme, helhet, hellig geometri.

▪ Element Ild

▪ 3-13 minutter.

3 krystaller plukket ut til denne meditasjonen er bergkrystall, cirtine og aragonitt. Elementet ild, vil bli forsterket av bergkrystallen og citrine, og forankret av aragonitt. De kan legges sammen, i hendene eller på gulvet rundt deg.

Bergkrystall, klar kvarts, er en forsterker. Den forsterker og forhøyer energiene den er i kontakt med. Det er en mental krystall og vil klarne opp det mentale feltet samtidig som den vil forsterke kvalitetene til stenene og krystallene den er sammen med. Den har sterke healende effekter på hele systemet ved at den klarner opp uklarheter.

Citrine er en gul quartz, som er en ild krystall som forsterker solarpleksus. Den renser energier som skaper svekkelser i våridentitet og personlige kraft. Den styrker selvtillit og selvfølelsen.

Aragonitt er en krystall som har en beroligende og stabiliserende effekt på hele kroppen og sinnet, ved at den gir en følelse av trygghet. Den er skaper rom for indre helhet ved at den roer ned polariteter og ytterpunkter i selvet. Aragonitt har en helt balansert jord, luft og ild energi som gjør den lettere i energien enn mange andre krystaller, som er så dypt forbundet med jorden som aragonitten. Dette gjør aragonitten unik i sine sterkt harmoniserende kvaliteter.

I. I denne forenende meditasjonen kan du stå oppreist. Med lukkede eller åpne øyne. Stå med bena godt fra hverandre slik at du står stødig.

II. Se for deg en lysende tråd som går fra kronen, rett over hodet, og ned til føttene, og igjen binder bena sammen i en hel trekant. Kronen er topp- punktet og bena bunn-punktet.

III. Se for deg at disse tre punktene samles i en enhet i magen, hvor det dannes en lysende ball. Kjenn deg hel, i dette. Du kan merke at lyset blir sterkere i deg. La det skje. Stå slik til du kjenner at helheten har forankret seg dypere i kroppen. Pust dypt helt ned i magen, igjennom nesen, inn og ut. Kjenn at systemet balanserer seg dypere, igjennom denne visualiseringen og pusten.

Skrevet av : Joanna Angeli


www.moore.no


350 views0 comments

Recent Posts

See All

F U L L M Å N E I L Ø V E N

S T J E R N E B I L D E T Forholdet mellom mennesket og stjernene har alltid eksistert. Det er et forhold basert på mye mystikk, undring og lengsel etter noe mer. Følelsen av at alt henger sammen, at

コメント


bottom of page