top of page
Search
  • Writer's pictureMOORE

Det er MÅNEFORMØRKELSE i Tyrens tegn Fredag 19. November 2021
Måneformørkelse ( fullmåne)

Fullmånen representerer fullførelsen av en syklus, full blomstring og

fullkommenhet. Det kan føre til at noe er fullført og kan avsluttes.

Noen kan føle seg opprømt og takknemlig.

Fullmånen indikerer også full belysning i møter med andre.

Noen ser seg selv og sine relasjoner i ett klarere lys.

Spesielt de som er født i Skorpionen, Tyren, eller som

har disse tegnene sentralt plassert i sitt horoskop.

Det er også en fin tid for å se klarere hva som er fullført,

komplettert, det man anser seg ferdig med, eller det man

har vokst i fra og ønsker å gi slipp på.

De neste par dagene kan noen bli ekstra årvåken og oppmerksom, kvikk og

lidenskapelig. Ikke minst kan noen bli ekstra følsomme, sensitive og får ikke

sove. Det er også mange som blir mer bekymret eller redd i dagene rundt

fullmåne. Noen drømmer mer og ser syner de ellers ikke ser. Går du med

planer om å fullføre noe, avslutte noe og ønsker om å legge en fase bak deg, er

tiden inne etter fullmånen.


Tyren – Skorpionen

Måneformørkelsen i Tyrens tegn åpner for å se nærmere på åndelige og

materielle Verdier og hva de betyr for deg. Tyren er et fast Jordtegn som

forbindes med Venus. Sansene forbindes med Tyrens tegn og noen kan nå

kjenne at de forsterkes nå. Det inkluderer syn, hørsel, smak, lukt og hudens

varhet. Det øker behovet for å ta avgjørelser i forhold til det man kjenner på.

Det gjør at Tyrer lett føler hva som harmonerer og ikke både når det gjelder

materielle saker og åndelige stemninger der de er. En forholder seg til det en

opplever fordi alle sanseinntrykk forsterkes.


Formørkelsen åpner for å legge merke til sansenes inntrykk. Det øker

følsomheten for hva man spiser og drikker, hva man har behov for å kvitte seg

med, skiller seg fra, og hva man ønsker å være omgitt av både når det gjelder

negativitet, mangler og det som forstyrrer skjønnheten og harmonien.

Solen, Merkur og Mars i Skorpionens tegn inviterer til å fordype seg i

emosjonelle saker og granske bakenforliggende motiv. Noen kan

overdrive og dramatisere følelser under en formørkelse. Unngå

overdrivelser. Dette er en fin tid for å se nærmere

på hva man projiserer, og hva man i grunnen bør ta ansvar for selv. Tyrens

trang til å eie og Skorpionens trang til å kontrollere blir satt i søkelyset for å

kunne gjenkjenne og gi slipp. Det åpner for å sette ord på de dypere følelsene og konkretisere de indre spøkelsene, fryktene, angstene og alt som virker uhåndterlig. Dette er en fin tid for å håndtere det undertrykte.

Merkur og Asteroiden Vesta Solen er i kontakt med planeten

Merkur og Asteroiden Vesta ved måneformørkelsen. Det er den

mest lyssterke asteroiden og i astrologien knyttes den til

Stjernebildet jomfruen. Asteroiden viser hvor vi kan

dedikere vår innsats for å få mer igjen for det vi investerer. Den viser

også hvilke detaljer det kan være lønnsomt å legge merke til for å

frigjøre energi til noen mer verdifullt og noen som åpner for å

øke energinivået og lade batteriene.


Merkur og Asteroiden Vesta

Solen er i kontakt med planeten Merkur og Asteroiden Vesta ved

måneformørkelsen. Det er den mest lyssterke asteroiden og i

astrologien knyttes den til Stjernebildet jomfruen.

Asteroiden viser hvor vi kan dedikere vår innsats for å få mer

igjen for det vi investerer. Den viser også hvilke detaljer det kan være

lønnsomt å legge merke til for å frigjøre energi til noen mer

verdifullt og noen som åpner for å øke energinivået og lade batteriene.


Merkur inviterer til å formidle det man opplever og mener. Vesta inspirerer til å

skille klinten fra hveten, være selvstendig og stå stødig på egne ben.

Effekten av en måneformørkelse kan vare i inntil 1,5 år i etterkant. Lengre ned i

teksten, kan du se hvilket tema det kan dreie seg om for hvert enkelt tegn.

Dette er en strålende periode for å se seg selv og nære relasjoner i ett klarere

lys. Det gjør at man kan ta konkrete avgjørelser for veien videre.


Legg merke til endingen i energiene etter fullmånens topp-punkt fra ca.

kl. 09.56.


Her er en liten stikkordsliste som viser hvilke tema det kan dreie seg om for

hvert enkelt tegn. Men dette er generelt for tegnet ikke for det personlige

horoskopet. Til det må man altså studere det personlige horoskopet.


Væren

Fullførelse og belysning av åndelige og materielle verdier, egenverdi og

selvfølelse, evner, talent og hvordan du bruker dine personlige resurser.

Justering av verdisystem. Det er naturlig å legge en fase bak seg i forbindelse

med verdier og fokusere på selvfølelsen og følelsen av å være verdsatt.


Tyren

Fullførelse og belysning i forholdet til deg selv, til kroppen, image, utseende og

livsstil. Det kan føre til justering av vaner, image og stil. Det er naturlig å legge

merke til vanemønstre du har vokst ut av og styrke det som kan øke selvfølelsen

og selvtilliten. Forholdet til deg selv er i endring.


Tvillingen

Fullførelse og belysning av ubevisste følelser, lengsler og det du drømmer om å

oppnå. En økende bevissthet rundt utrensning og renselse på alle måter. Det

inkluderer hva du ønsker å skille deg av med. Det er naturlig å bli oppmerksom

på detaljer og søke åndelig perfeksjon.


Krepsen

Fullførelse og belysning av vennskap, grupper, likesinnede og tidligere

målsettinger. Noen avslutter noe, legger en fase bak seg og setter seg nye mål.

Det er naturlig å bli oppmerksom på det som øker livsgleden, søke likesinnede,

kontakter, grupper og verdifulle vennskap.


Løven

Fullførelse og belysning av resultatene du har oppnådd og om de samsvarer med

det du ønsker å fortsette med, og det du nå ønsker å strekke deg mot. Du kan se

klarere hva du ikke ønsker å drive med. Forholdet til foreldre og autoriteter

tydeliggjøres.


Jomfruen

Fullførelse og belysning av forventninger, holdninger, hva du tror på, hva du

forventer og oppfatter som menigsfyllt. Du ser visjonene i et klarere lys. Det er

naturlig å justere forhåpningene, gi slipp på forventninger, og bli oppmerksom

på å søke ny mening, ny informasjon, en dypere mening eller ny retning.


Vekten

Fullførelse og belysning av forholdet til verdier og resurser en deler med noen.

Det involverer samboer, arbeidsgiver, bank og forsikring, aksjer, arv og

engasjement. En justering i ditt personlige verdisystem og hva du ønsker å

involvere seg i. Å gi slipp på verdier eller oppgaver.


Skorpionen

Fullførelse og belysning i nære relasjoner. Du ser dine relasjoner i ett klarere

lys. Det er naturlig å gi slipp på noe man har vokst ut av i nærforhold. Det kan

føre til brudd eller endringer. Det er naturlig å bli oppmerksom på å søke å

perfeksjonere dine nære relasjoner.


Skytten

Fullførelse og belysning av helse, livsstil, plikter, ansvar, arbeidsoppgaver,

vaner og rutiner. Det er også fokus på kropp og helse. Det er naturlig å bli

oppmerksom på hvilke vaner og rutiner du anser deg ferdig med og å søke noe

som kan styrke helsen og optimalisere rutinene.


Steinbukken

Fullførelse og belysning av din vitalitet, livsglede, ditt kjærlighetsliv,

seksualitet, intimitet, kreativitet, forholdet til barn, lek og latter. En fase er over

og en ny begynner. Du ser klarere hva du ønsker å legge bak deg. Det er naturlig

å søke mer lek, moro og kjærlighet.


Vannmannen

Fullførelse og belysning av ditt privatliv, forholdet til familiemedlemmer og

organisering av privatlivet og hjemmet. Det er naturlig å søke noe som øker den

indre freden, harmonien, livsgleden og selvfølelsen. Du har vokst ut av fortiden

og ser tydeligere hvordan du kan gi slipp for å vokse.


Fiskene

Fullførelse og belysning av din timeplan, organisering av tiden og hva du

engasjerer deg i. Forholdet til søsken, naboer og nærmiljøet er involvert. Det er

naturlig å bli oppmerksom på hvordan du kommuniserer og hvilke hjelpemidler

du benytter for å uttrykke dine meninger.www.moore.no

84 views0 comments

Recent Posts

See All

F U L L M Å N E I L Ø V E N

S T J E R N E B I L D E T Forholdet mellom mennesket og stjernene har alltid eksistert. Det er et forhold basert på mye mystikk, undring og lengsel etter noe mer. Følelsen av at alt henger sammen, at

Commentaires


bottom of page