top of page
Search
 • Writer's pictureMOORE

ASTROLOGI - KURS SELVSTUDIUM

NINA SKJEMSTAD som skriver vårt ukeshoroskop er igang med Astrologi kurs! Hun er Astrolog, Personlig Coach, Mentor og Livsveileder.Innholdet i Astrologikurset gir deg mulighet til å se deg selv, dine sterke og svake sider, samt ditt potensiale i et klarere lys.

Du Får Tilgang Til Berikende Innsikt Om Alle de viktigste delene i Astrologien Det vil si Kunnskap Om:

 • Stjernetegnene

 • Planetene

 • ​Elementene og Kvalitetene

 • ​Aksene - Nord, Sør, Øst og Vest

 • ​Husene - Livsområdene

 • ​Aspektene mellom planetene

 • ​Enkel Tolkning

 • ​Du vil lære mye om deg selv, ditt potensial, dine sterke og svake sider, og om underbevisstheten.

 • ​Du lærer mye om dine nære og kjære, og ikke minst om parforhold.


Innhold i Astrologi - Kurset: #1 - Astrologi - Stjernetegn Ordet Astro betyr stjerne og ordet logi betyr logikk. Astrologi betyr logikken i stjernenes posisjoner og baner. Horo betyr time og skop forbindes med teleskop. Det gjør at horoskop betyr å studere nærmere det som skjer i denne time eller øyeblikk. Innenfor astrologien er 12 av himmelens stjernebilder i et belte som kalles Zodiaken. Der finner vi de 12 stjernetegnene Væren, Tyren, Tvillingen, Krepsen, Løven, Jomfruen, Vekten, Skorpionen, Skytten, Steinbukken, Vannmannen, og Fiskene. De er alltid i samme rekkefølge etter hverandre. Hvert enkelt tegn har sin unike personlighetsbeskrivelse og psykologiske kjennetegn som består av positive og negative trekk, sterke og svake sider for tegnet eller arketypen. Vi er alle født i disse ulike tegnene og kan kjenne oss igjen i noen av disse trekkene. Lurer du på hvilke sterke og svake sider du eller andre har, og hvordan du kan bli bevisst dem for å kunne styrke dem, vil du finne interessant info om det i “Mitt AstroUnivers”. Her vil du lære noe om hvordan du kan styrke ditt potensial. #2 - Innsikt i Astrologi og helse En fin måte å forstå medisinsk astrologi på er å forstå hvordan de astrologiske tegnene er relatert til de ulike deler av kroppen. Hvert enkelt tegn er knyttet til ulike anatomiske kroppsdeler. Medisinsk astrologi kan ikke benyttes til å stille diagnoser, men man kan avsløre ulike svakheter man kan studere nærmere. Det kan dreie seg om å studere ulike perioder der man kan oppleve mer stress enn normalt som kan påvirke kroppen fysisk. Man kan se kroppslige sterke og svake trekk, en tendens til ulike typer sykdommer, fordeler og ulemper med ulikt kosthold og ulike forsvarsmekanismer, de beste tidspunkter for operasjoner, og hvordan man kan styrke helsen generelt. I “Mitt Astrounivers” kan du få vite mer detaljert hva dette dreier seg om for ditt og andre Stjernetegn.


#3 - Innsikt i Planetenes energier Hver planet bruker ulik tid på sin bane rundt jorda eller Zodiaken. Alle utstråler sin unike energi. Denne energien har stor påvirkning på alt i universet. Også på hvert enkelt individ. Solen er ikke en planet, men vi lærer også mye om dens betydning i Astrologien. Her er noen få stikkord om hva dette innebærer i tolkningen av et personlig horoskop: Solen - individet, vitaliteten Månen - følelsene, instinktene Merkur - evnen til kommunikasjon og formidling. Venus - behovene og begjæret Mars - Vilje, retning og handlekraften Jupiter - Visjoner, inspirasjon, innsikter Saturn - Grenser, autoritet, disiplin Uranus - Intelligens, bevissthet, innsikt Neptun - Ubetinget kjærlighet, åndelig bevissthet #4 - Elementer og kvaliteter Elementene i Naturen representeres i Astrologien som Ild, Jord, Luft og Vann. Kvalitetene representeres av Ledende tegn, Faste tegn og Bevegelige tegn.

 • ILD - Væren, Løven, Skytten

 • ​LUFT - Tvilling, Vekten, Vannmannen

 • JORD - Tyren, Jomfruen, Steinbukken

 • ​VANN - Krepsen, Skorpionen, Fiskene


 • LEDENDE kvalitet - Væren, Krepsen, Vekten, Steinbukken

 • FAST kvalitet - Tyren, Løven, Skorpionen, Vannmannen

 • BEVEGELIG kvalitet - Tvillingen, Jomfruen, Skytten, Fiskene

Alle er like viktige og man trenger alle for å få en balanse i naturen. Det gjelder også naturen i det enkelte individ. På kurset lærer du noe om denne balansen. #5 - Innføring i Husene og hva de betyr Husene representerer de ulike livsområdene som planetenes og stjernetegnenes energier utspiller seg i. Det er 12 ulike livsområde. Her er en liten oversikt om de ulike tema de dreier seg om: 1. hus - Meg selv, Mitt uttrykk, 2. hus - Personlige resurser, verdier 3. hus - Kommunikasjon, formidling 4. hus - Privatliv, familie, bolig 5. hus - Selvuttrykk, kreativitet, barn 6. hus - Helse, vaner, rutiner 7. hus - Parforhold, nære relasjoner 8. hus - Andres resurser, verdier 9. hus - Kunnskap, visdom, visjoner 10. hus - Livsmål, ambisjoner, karriere 11. hus - Grupper, venner, samfunnet 12. hus - Det åndelige liv, fantasien, fullførelsen Hva dette betyr får du vite mer om gjennom kurset. #6 - Aksene og retningen Man må vite hvor i verden man er og angi et nøyaktig tidspunkt for å få et bilde på de korrekte aksene i et fødselshoroskop. Det blir som et kart. Ascendanten, representerer den Østlige retningen i det øyeblikket man blir født og relaterer til forholdet til en selv. Decendanten, representerer den Vestlige retningen, viser seg til høyere i horoskopet og relaterer til relasjoner til andre Medium Coeli, representerer den Nordlige retning, viser seg ved toppen av horoskopet og relaterer til veien forover Immum Coeli, representerer den Sørlige retning, viser seg ved bunnen av horoskopet, og relaterer til fortiden og nuet. #7 - Aspektene Aspektene mellom planetene viser forholdet mellom dem. De danner hele tiden aspekter. I det personlige horoskopet ser vi hvilke aspekter de dannet i det øyeblikket vi ble født. Det viser hvilke energier som er i sving i universet da vi ble født. Det er energier vi utspiller i dramaet i vårt liv og som vi kan sette ord på. Noen ganger er de nære hverandre i løpet av sin bane mens de i løpet av sin ferd i rommet, danner nye aspekter kontinuerlig. I astrologien opererer vi med aspekter som: Konjunksjon, Sekstil, Kvadratur, Trigon og Opposisjon. Så har vi de litt mindre aspektene som halvsekstil, halvkvadratur, og Kvinkuns. Betydningen av dem får du lære mer om på dette kurset. #8 -Tolkningen Når det gjelder tolkningen av et personlig horoskop, inkluderer vi alle delene som er beskrevet ovenfor. Ved å lære litt om tolkning kan du bli bedre kjent med deg selv og dine evner, talenter, potensiale, og behov, samt mye mer. Du kan også lære å bedre forstå dine nærmeste, som partner, barn og nære familie så vel som venner. Dette kurset er for deg som ønsker å lære astrologi for privat bruk.
Ved å melde deg på Astrologi selvstudium får du følgende:

Astrologi - Stjernetegn, sterke og Svake Sider Astrologiske sykluser Innsikt I Astrologi Og Helse Planetenes baner Aksene og forholdet til TID Elementene / kvalitetene Husene - livsområdene Aspektene - reaksjonene Tolkningen av alle ingrediensene

Du lærer mye om deg selv, ditt potensial, dine behov, sterke og svake sider. Du lærer mye om behovene og potensialet til dine nære og kjære. Om hvilken innflytelse syklusene har på deg og dine kjære Hvordan du kan planlegge tiden bedre.

Lærer å tolke aspektene og energiene som er i aksjon

Meld deg på i dag. Pris kr. 6900,- kr. 690,- /Mnd i 10 mnd. Verdi kr. 9900,-TRYKK PÅ BILDET FOR Å MELDE DEG PÅ OG MER INFORMASJONKOM I GANG NÅ


https://nina.inspiravisjon.no/order-form1610224404615

54 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page