top of page
Search
  • Writer's pictureMOORE

Vektens stjerne Sesong
Når Solen beveger seg inn i Vektens tegn innledes høstjevndøgn og starten på en ny sesong. Det betyr at dag og natt er like lange dette døgnet. Høsten er kommet og dagene blir kortere enn nettene her Nord.

Vektens tegn Vektens arketype er et ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål. Dette er et lufttegn som har


behov for å utveksle tanker og ideer med andre. Vekter er intelligente, sosiale, har en skarp hjerne og trenger mentale utfordringer.

Vektens tegn forbindes med skjønnhetsplaneten Venus. Det fører til at mange Vekter er kunstnere, musikere, tekstforfattere, skuespillere, håndverkere eller har andre mentale og kreative talent. Å balansere og harmonere er Vektens domene.

Å være inkluderende og rettferdig, og å ta hensyn til andre er en sterk kvalitet. Til og med i den grad at det er mulig å miste seg selv og egne behov på veien. Det kan føre til at man beveger seg for langt slik at vektskålene tipper ut av balanse.

Når balansen er gjenopprettet skapes en enorm kraft og stabilitet, som fører til en harmonisk og balansert utstråling. Det øker sjarmen, utstrålingen og gir muligheten til rask fremdrift.

Ledertype

Vektens tegn innleder en ny årstid. Derfor forbindes tegnet med ledertegn som har lett for å ta initiativ og sette i gang nye aktiviteter. Vekter har en drivkraft for å skape noe, er svært kreativ og strekker seg mot nye mål.

Vekten søker sin motpart og trenger respons for å aksjonere. Derfor kan de dra fordel av å samarbeide med andre. Vekten liker å arbeide selvstendig og har lett for å ta initiativ. Ledertyper kan være egenrådig, men kan også være innovatører.

Vektens arketype - en påminnelse

De fire ukene Solen beveger seg gjennom Vektens tegn fram til 23. oktober, åpner for å søke balanse i alle ting. I en selv, i livet generelt, i aktiviteter og i relasjoner. Det gjelder å finne balansen i tiden en prioriterer mellom privatlivet og profesjonelle, i forhold til når man bør være aktiv og trekke seg tilbake, og i balansen mellom ekstrovert og introvert adferd.

Det er også verdifullt å finne en balanse i å skille mellom ens egne behov og andres behov, å se flere sider av en sak, å bidra til rettferdighet, megling, kompromiss, forhandlinger eller å søke fred ved la være å engasjere seg i konflikter. Å søke å skape en helhet av alle bitene man har, og å se skjønnheten i alle ting, er blant arketypen Vektens kraftfulle trekk.

Søke balanse

For å kunne skape skjønnhet, krever det at man gjør en innsats, åndelig, mentalt eller praktisk, først og fremst med en selv. Kun når man har fred i seg selv, er det mulig å skape fred i omgivelsene rundt seg. Kunst, kultur, musikk, Meditasjon og Mindfulness er kraftfulle metoder som kan bidra til det.

Dette er en strålende periode for å søke å balansere ubalanser og skape likevekt.

Uansett hvilket tegn en er født i. Solen gjennom Vektens tegn åpner for å gripe muligheten til å øke kjærlighetsfrekvensen ved å se skjønnheten i alt som ER og å bidra til å skape harmoni, skjønnhet, fred og balanse i en selv og rundt seg der en befinner seg. Dette er solen gjennom Vektens budskap.

Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg og ditt tegn kan du gå inn i medlemsportalen Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille personlig horoskop via www.inspiravisjon.no


Les hvordan solen gjennom Vektens tegn kan arte seg for hvert enkelt stjernetegn.


Oktober 2021Væren:

Solen belyser og gir energi til området for parforhold, nære relasjoner,

forelskelse, samarbeidsforhold, givende forbindelser. Det gjør at du ser nære

relasjoner i et klarere lys. Det er tid for å gi av seg selv og være engasjert i

andre.Tyren:

Solen belyser området for livsstil, forholdet til egen helse, kosthold, daglige

rutiner, plikter, ansvar, nye arbeidsoppgaver eller arbeidsmetoder, holdninger,

vaner og uvaner, samt kjæledyr. Nye vaner er aktuelt å vurdere for noen.Tvillingen:

Solen belyser og øker energinivået i området for selvutfoldelse, romantikk,

kjærlighet, lidenskap, kreativitet, svangerskap, vitalitet, engasjement, livsglede,

sjansespill, selvuttrykk. Nytt parforhold, og bryllup er aktuelt for noen.Krepsen:

Solen belyser og gir energi i området for privatlivet, familie, hjemmet, bolig,

selvtillit, indre trygghet, selvutvikling, forhold til foreldre, forfedre, røtter,

fortiden. Det kan føre til investering i bolig og økt fokus på familieforhold.Løven:

Solen belyser og gir ekstra energi til området for vennskap, grupper,

likesinnede, og organisasjoner. Det kan føre til at man staker ut kursen forover,

definerer nye livsmål, søker nye kontakter, nytt håp og tro på fremtiden.Jomfruen:

Solen belyser og gir energi i området for åndelige og materielle verdier,

personlige økonomi, eiendom, bolig, personlige resurser, talent, evner og

egenskaper. Det kan føre til økt kreativitet, investeringer og karrierevalg.Vekten:

Solen belyser og gir energi i forholdet til en selv, til livsstil, kropp, helse, image,

og utseende. Det gir økt fokus rundt hvordan man fremstår, samt økt interesse

rundt helse og livsstil, selvfølelse og det kan skape nye karrieremuligheter.Skorpionen:

Solen belyser området for bevisstgjøring av ubevisste behov, ønsker, drømmer,

lengsler, sjelelig fred, og økt kreativitet. Kan føre til økt interesse for åndelig

aktivitet, som Mindfulness, Yoga og Meditasjon. Tilbring litt tid alene.
Skytten:

Solen belyser området for tidsplanlegging, prioriteringer, kommunikasjon,

formidling av budskap, planlegging, forholdet til søsken, naboer, kolleger og

nærmiljø. Du ser tydeligere hvordan du prioriterer. Det er tid for organisering.
Steinbukken:

Solen belyser og gir energi til området for karriere, ambisjoner, status, posisjon,

hva man strekker seg mot, resultatorientering, selvtillit, forholdet til foreldre,

omdømme. Man ser klarere hva man har oppnådd og hva man vil prestere.Vannmannen:

Solen belyser området for holdninger, tro, religion, forventninger, visjoner,

kunnskap, eventyr, oppfatninger, perspektiv og utvidelse av nettverk. Det kan

føre til nye ideer, ønsket om videre utdanning og jakten på nye eventyr.Fiskene:

Solen belyser og gir energi til verdier du deler med noen og til området for

personlig forvandling, åndelige verdier, avhengighet, investeringer, intimitet,

nærhet, arbeidsgiver, samarbeidsforhold, arv, resurser, bank, forsikring.Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg og ditt tegn kan du gå inn i medlemsportalen Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille personlig horoskop viaØnsker du kjøpe krystaller egnet til ditt stjernetegn som forsterker din kvaliteter?

Søk på stjernetegnet ditt på hjemmesiden vår :


23 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page