top of page
Search
  • Writer's pictureMOORE

Skorpinoen stjerne Sesong
Solen beveger seg gjennom Skorpionens tegn de neste fire

ukene.


Den beste tiden på året er tiden når solen beveger seg gjennom ens eget stjernetegn.

Solen gir liv og energi til alt som lever og forsterker ens vitalitet i

den perioden.Skorpionens krystaller
  • Opal

Opal is a stone of happines and inspiration. It brings creativity, imagination and open mindness to your life. You can use Opal to decrease confusion, enhance positivity or to help you see your own values better. Chakra: Heart

  • Bergkrystall

​​​​​​​Quartz Crystal is a stone of clarity which clears away negative energy and brings purity. Its a very spiritual stone that we humans naturaly connects with. You can use Quartz Crystal to cleanses, protects, and increase the auric field, sealing any holes. Chakra: Crown

  • Malakitt

Malakitt løser opp innestengte følelser og spenninger. Den har blitt kalt «sjelespeil» da den bringer det virkelige jeg-et frem til overflaten ved å røske opp i gamle vanemønstre og trekke ut undertrykte følelser og erfaringer, slik at man åpner opp. En kraft-stein som gir fornyet energi samtidig som den beskytter og absorberer negativ energi. Chakra: Hjertet og solar plexus

  • Aquamarine

Stone for expression and flow. Strongest stone for clearing and activating the throat chakra. It stimulates energy from the heart to the throat, allowing ones deepest and heartfelt truth to be communicated. You can have Aquamarine to see the higher values and to have an easier time to let go of things. Chakra: Throat
Skorpionens tegn


Skorpionen er et fast vanntegn som liker å fordype seg i alle ting

de er opptatt av. Enten er man 100% engasjert eller absolutt ikke

interessert. Det er ofte enten/eller. Skorpionen går

grundig til verks og liker å ha kontroll på det man er involvert i.

En blir lett lidenskapelig engasjert, enten det er kjærlighet, et fagfelt,

en karriere, familie, eller en aktivitet.


Skorpioner har evnen til å sanse

det som befinner seg bakenfor fasaden og kan føle hvordan andre har det.

Dette er en omsorgsperson som vet hva andre trenger og man kan lett bli den

som andre søker til for å få gode råd. En Skorpion kan engasjere seg så mye at

en ofrer seg selv for å hjelpe andre.


Skorpionen er skeptisk av natur og har behov for å erfare og leve med system

og rutiner for å oppnå trygghet. En Skorpion er ofte sky og liker ikke å være

altfor synlig. En jobber gjerne i bakgrunnen. Det store behovet for trygghet og

kontroll kan til tider overdrives.


For mye av det gode kan føre til mistenksomhet, dramatisering og

manipulasjon i den tro at man selv har dannet seg riktig bilde over

situasjonen. Faste tegn er sjelden lett å rokke ved når det kommer til

meninger og oppfatninger.Solens stråler


Solen gjennom Skorpionens tegn

inspirerer til å få bedre kontakt med de dypere lagene av følelser man

bærer på. Å sette ord på alle negative følelser gjør at man ser de tydeligere og kan forholde seg til dem. Tiden er inne for å legge merke til og anerkjenne følelser man har undertrykt

og vanligvis ikke ønsker å forholde seg til. Tillat lengselen etter lidenskap og kjærlighet lede til å åpne for tilgivelse og gi slipp på negative følelser som bitterhet, sinne og hat. Den gir mulighet til å se emosjonelle svingninger og fremtidsmuligheter i et nytt lys. Husk! Det er ikke plass for både kjærlighet og bitterhet samtidig. Dette er en gyllen mulighet til å se de underliggende motiver og bakenforliggende årsaker og skape forvandling og finne den indre styrke. Det øker muligheten til å gjøre eventuelle endringer og bidra til utvikling og vekst mot det fulle potensial. Ved å se klart kan man skille seg av med tankemønstre,

avfallsstoffer eller giftige aspekter som ikke lengre skaper positiv vekst.


Fugl Phoenix


Solen gjennom

Skorpionens tegn kan forbindes med ”fugl

Phoenix”, ”Slangen som skifter ham”, og ”sommerfuglens

forvandling fra larve til puppe og sommerfugl ”.

Denne forvandlingen inviterer til å se sannheten, og komme inn til kjernen, og få det ekte og ærlige frem i lyset. Grip muligheten til å bringe frem kjernen i den du er og se dine motiver og behov i et klart lys.


Hvis motivet for å hjelpe en annen er å styrke deg selg på en eller annen måte,

ved å oppnå kontroll, via grådighet, begjær, posisjon, eller egne behov, er man

på vei mot et sted man ikke ønsker å være.

Dersom motivet for å hjelpe andre er ekte og ubetinget kjærlighet, vil man

bevege seg mot en indre

fullbyrdelse med mulighet for å

oppleve stor indre trygghet lykke,

glede og fred.


Uansett tegn en er født i oppmuntrer solen gjennom


Skorpionens tegn til å lytte til intuisjonen og være bevisst egne motiv de neste 30 dager. Det vil danne grunnlaget for resultatene som skapes senere. Ubetinget

kjærlighet skaper positiv frekvens for alle parter og for de man omgir seg med.


Det er umulig å si hvilken innflytelse dette vil ha på individet uten å se

nærmere på det personlige horoskopet.


Les hvordan solen gjennom Skorpionen tegn kan arte seg for hvert enkelt stjernetegn.


November 2021

Væren:

Solen belyser veien videre i forbindelse med personlig forvandling, åndelige

verdier, eiendom, investeringer, intimitet, nærhet, arbeidsgiver,

samarbeidsforhold, arv, resurser, bank, forsikring.


Tyren:

Solen belyser veien videre i parforhold, nære relasjoner, forelskelse,

samarbeidsforhold, givende og regelmessige forbindelser. Du kan se dine

relasjoner i ett klarere lys. Både hva du betyr for dem og dem for deg.


Tvillingen:

Solen belyser veien videre i forbindelse med livsstil, forholdet til egen helse,

kosthold, daglige rutiner, plikter, ansvar, kan åpne for nye arbeidsoppgaver

eller arbeidsmetoder, belyser uvaner og kjæledyr.


Krepsen:

Solen belyser veien videre i forhold til romantikk, kjærlighet, lidenskap,

kreativitet, svangerskap, vitalitet, engasjement, livsglede, sjansespill,

selvuttrykk. Nytt forhold, og bryllup er aktuelt for noen.


Løven:

Solen belyser veien videre i privatlivet, bolig-situasjonen, indre trygghet,

selvutvikling, forholdet til foreldre, forfedre, røtter, bakgrunn, fortiden og

usikkerhet, kan åpne for flytting og gi ny trygghet.


Jomfruen:

Solen belyser veien videre i forholdet til tidsplanlegging, nye kontakter,

kommunikasjon, formidling av budskap, justering i prioriteringer, nytt forhold

til søsken, naboer, kolleger og nærmiljø.


Vekten:

Solen belyser veien videre i forbindelse med åndelige og materielle verdier,

personlige økonomi, eiendom, eiendeler, bolig, personlige resurser, evner,

talent, egenskaper og investeringer det.


Skorpionen:

Solen belyser veien videre i forholdet til deg selv, livsstil, kroppen, imaget,

utseendet. Det kan gi økt fokus rundt hvordan man fremstår, helsen,

selvfølelsen og åpne nye karrieremuligheter.


Skytten:

Solen belyser veien videre i forbindelse med bevisstgjøring av ubevisste behov,

ønsker, drømmer, lengsler, sjelelig fred, og økt kreativitet. Kan føre til økt

interesse for åndelig aktivitet,


Steinbukken:

Solen belyser veien videre i forbindelse med vennskap, grupper, organisasjoner

og likesinnede. Det øker behovet for å definere nye livsmål, søke nye

kontakter, nytt håp og tro på fremtiden.


Vannmannen:

Solen belyser veien videre i karriere, ambisjoner, status, posisjon, selvtillit,

forholdet til foreldre, og omdømme. Det kan føre til betydningsfulle avgjørelser

i livsmål og ny start i karrieren.


Fiskene:

Solen belyser veien videre i holdninger, tro, religion, forventninger, nye

visjoner. Det kan føre til at man søker ny kunnskap, eventyr, justerer

oppfatninger, får nytt perspektiv, og utvidelse av sosiale nettverk.Ønsker du å vite mer om hva dette innebærer for deg og ditt tegn kan du gå inn i medlemsportalen Mitt Astrounivers: https://nina.inspiravisjon.no/mittastrounivers

eller bestille personlig horoskop viaØnsker du kjøpe krystaller egnet til ditt stjernetegn som forsterker din kvaliteter?

Søk på stjernetegnet ditt på hjemmesiden vår :


156 views0 comments

Recent Posts

See All

Comments


bottom of page